PRAVO KUPCA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA O PRODAJI ROBE NA DALJINU

Poštovani kupci,

prema zakonu kupac ima pravo na povraćaj novca u nekoliko slučajeva:

Obaveze trgovca:

  • Pre zaključenja ugovora (konkretno u toku telefonskog razgovora), trgovac je dužan da potrošača obavesti o: karakteristikama proizvoda, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke (ukoliko postoje), odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe u roku od dve godine od dana kupovine, zatim da li za taj proizvod daje garanciju i koliko traje garantni rok, kao i o pravu potrošača da se predomisli i bez navođenja razloga odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke robe (čl. 13. i 27. Zakona);
  • Po zaključenju ugovora, trgovac je dužan da izvrši isporuku robe u roku od 30 dana, ukoliko nije ugovoren duži/kraći rok (član 32. Zakona);
  • Uz robu koju isporučuje, trgovac je dužan da dostavi potrošaču račun, obrazac za odustanak od ugovora i predugovorno obaveštenje, zatim garantni list ukoliko je ugovorena garancija, kao i uputstvo za upotrebu i montažu na srpskom jeziku ukoliko je reč o isporuci tehničke robe. (čl. 12, 31, 47. i 54. Zakona);
  • Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo i odustane od ugovora, trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, i to u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Pravo je trgovca da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu natrag ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao trgovcu (član 34. Zakona).

Prava potrošača

  • Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu, i to čini o sopstvenom trošku (čl. 28. i 35. Zakona);
  • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nedostatak, proizvod ne funkcioniše, pokvari se itd., potrošač ima pravo da reklamira kupljenu robu, u roku od dve godine od dana kada mu je roba isporučena, i to po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe. Ukoliko je za kupljeni proizvod dobio garanciju, potrošač ima pravo da robu reklamira u toku trajanja garantnog roka, npr. garancija na proizvod tri godine (član 56. Zakona);
  • Potrošač ima pravo da raskine ugovor ukoliko mu trgovac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a potrošač je obavestio trgovca da je isporuka na određeni dan od suštinskog značaja za njega (na primer, potrošač naruči haljinu za predstojeću svečanost, koja je tačno određenog datuma, ali trgovac kasni sa dogovorenom isporukom). U slučaju raskida ugovora, trgovac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora (član 48. Zakona).

– Pravo potrošača da odustane od ugovora na daljinu –

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu propisano je Zakonom.

Potrošač odustaje od kupovine tako što upućuje izjavu o odustanku trgovcu, koju može dati na propisanom obrascu za odustanak ili na drugi nedvosmislen način (potrošač sastavi izjavu samostalno).

Preuzmite OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA

Ukoliko kupac koristi proizvode, pa se predomisli, nema pravo povraćaja , jer se na taj način direktno umanjuje vrednost i funkcionalnost robe. Proizvodi moraju biti vraćeni nekorišćeni, neoštećeni, u neizmenjenoj količini i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Korišćene, oštećene proizvode, proizvode kod kojih je promenjena količina i proizvode u neoriginalnoj ili oštećenoj ambalaži nije moguće vratiti.

Ukoliko je roba plaćena, povraćaj uplate će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana povraćaja robe.

U slučaju vraćanja robe, procedura je sledeća:

– Kontaktirajte nas putem maila reklamacije.auralight@gmail.com ili na kontakt telefon 069/228 05 12

– Po prijemu Vašeg zahteva, šaljemo kurirsku službu po paket koji se vraća i koji će se nalaziti na adresi koju navedete za preuzimanje.Troskove dostave robe u ovom slucaju snosi kupac.

NAPOMENA: Paket koji se vraća (proizvodi) pored originalne kutije proizvoda, treba zaštititi i ubaciti u dodatnu, bilo koju drugu kutiju ili ambalažu i oblepiti samolepljivom trakom (nikako lepiti original kutije kako ne bi došlo do oštećenja prilikom otpakivanja).

– Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

– UKOLIKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.